Fågelmossen, Tjällmo (typ)

Lånar lite text från Naturkartan:

Vandringsled genom naturreservaten vid Fågelmossen
Mitt mellan Motala, Tjällmo, Borensberg och Godegård ligger ett komplex av myrmarker som skyddas som naturreservat. En vandringsled binder ihop naturreservaten. Vandringsleden är tydligt uppmärkt med orange färg, och det finns vägvisningspilar ledkartor längsmed vägen som hjälp.