Varamon bad 0075

Varamon bad 0075

900.00
Add To Cart

ANVÄNDNINGSRÄTT M.M.

Fotografen upplåter rätt till Bildköparen eller att i sin verksamhet under avtalstiden använda Bilden/Bilderna på följande sätt:

  • Publicering på valfri hemsida för marknadsföring av Motala och liknande syfte
  • Publicering i trycksaker, kataloger eller motsvarande
  • Publicering i kundtidning eller motsvarande infromationskälla
  • Lagring av Bild/Bilderna i Bildköparens interna bildarkiv
  • Användning av Bild/Bilderna som pressbilder

 

ÖVRIGT

  • Vid användning ska fotografens namn anges. (valfritt)
  • Bilderna får ändras med fotografens godkännande.
  • Bilderna får beskäras utan fotografens godkännande.
  • Användningsrätten får inte överlåtas/upplåtas till annan.
  • Bilderna får ej säljas vidare