Spellista på Youtube för att komma igång med Lightroom CC


Kom igång med Lightroom med tips från Photos In Color


Arbetsordning i Lightroom och ta bort oönskade objekt i Photoshop.

LÄNK:  How to Remove Distractions in Your Photos using Photoshop


How to Blend Multiple Exposures in Lightroom and Photoshop with Serge Ramelli


Lightroom 6 / CC Tutorial - Edit Using The Radial Filter from Photos In Color


Hur man efterbehandlar ett foto av Vintergatan